خبرخوان

آرشیو "عکس های عاشقانه"

عکس های عاشقانه دختر و پسر دونفره اسفند ماه

عکس های عاشقانه دختر و پسر دونفره اسفند ماه

عکس های عاشقانه دختر و پسر دونفره اسفند ماه کاش بودم درختی در میان قلب تو ، تا وجودم ریشه می کرد از محبت های تو کاش دهخدا می دانستدلتنگی … اشک …. فاصله …. بی وفایی….تعریفش فقط دو حرف است“تـــو” واحد...

عکس های عاشقانه زوج های رمانتیک همراه شعر

عکس های عاشقانه زوج های رمانتیک همراه شعر

عکس های عاشقانه زوج های رمانتیک همراه شعر شعری که تو را جان می بخشد ، شاعرش را یک بار کشته است ! عکس های عاشقانه تا عشق ترانه خوان چشمان غم استراه من و تو همیشه پر پیچ و خم استای حسرت روزهای بی برگشتمصد بار که عاشقت شوم...

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بوداز امروز ، هرچه بنویسم صادقانه استعاشقانه دوستت دارم . . . عکس های عاشقانه بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی / به روح بی قرار من تو اضطراب میدهیدلم پر از...

ناب ترین گالری عکس عاشقانه زوج ها

ناب ترین گالری عکس عاشقانه زوج ها

ناب ترین گالری عکس عاشقانه زوج ها  دوست داشتنَت گنـــــــــــاه باشد یا اشتــــباه گناه می کنم،تـــــو را حتــــــی به اشتباه …..! عکس های عاشقانه همین و بس دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم من جانم را...

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق  با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمربگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچدکه روسیاه شوند آنان کهبر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . . عکس های عاشقانه ما را همه ره ز کوی بد نامی باد / وز...

گالری عکس های عاشقانه دونفره دختر و پسر ۲۰۱۷

گالری عکس های عاشقانه دونفره دختر و پسر ۲۰۱۷

گالری عکس های عاشقانه دونفره دختر و پسر  تو مرا میفهمیمن تو را میخوانمو همین ساده ترین قصه ی یک انسان استمن تو را ناب ترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانیتا ابد در دل من میمانی… عکس های عاشقانه برای تویی که تنهایی هایم...

گالری عکس های رمانتیک و عاشقانه همراه شعر

گالری عکس های رمانتیک و عاشقانه همراه شعر

گالری عکس های رمانتیک و عاشقانه همراه شعر  همین چند روز پیشفکر می کردممی توانم عاشق کسی شبیه تو شوماز همین چند روز پیشهیچ کسشبیه تو نیست…! عکس های عاشقانه قَشنگترین حـــس …اون لحظہ ایه کہبین این همه آدَم کہ بهت...

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه عشق چیست؟جز آنڪه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تڪیه گاهی برای زن؟یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است ڪه همه تنهایند!!؟ گالری عکس های عاشقانه اینکہ در تمام ساعات شبانہ...

عکس های دختر و پسرهای عاشقانه دونفره ۹۶ -۲۰۱۷

عکس های دختر و پسرهای عاشقانه دونفره ۹۶ -۲۰۱۷

عکس های دختر و پسرهای عاشقانه دونفره 96 -2017 قیامتی ست در آن دم که بهر زنده شدنز خـاک کـوی تو، خــاک مـرا جـدا سـازند عکس عاشقانه من گرفتار و تو در بند رضای دگرانمن ز درد تو هلاک و تو دوای دگران چــون مـن ز جــور خـویش...

گالری عکس های عاشقانه همراه شعر جدید

گالری عکس های عاشقانه همراه شعر جدید

گالری عکس های عاشقانه همراه شعر جدید  گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخوادکه بیاد تو تنهاییم …. و من اجازه ندم !و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگهمگه من مردم که تنها بمونی … ! عکس های عاشقانه بهشت...